top of page
English
ANISOTROPIC

34

polski
English
polski
ANIZOTROPOWY
o obiekcie (zjawisku) przestrzennym, mający własności zależne od kierunku.

bottom of page