top of page
English
APPLICATION DATA

98

polski
English
polski
DANE APLIKACYJNE
jako rodzaj danych przestrzennych, dane odniesione do obiektów określonych danymi georeferencyjnymi.

bottom of page