top of page
English
APPLICATION PROGRAM INTERFACE (API)

646

polski
English
polski
PROGRAMOWY INTERFEJS APLIKACJI (API)


1. W informatyce ogólnie – zespół środków, takich jak biblioteka procedur, jej specyfikacja i protokół komunikacyjny, pozwalający programom aplikacyjnym komunikować się z różnymi systemami.
Przykładami systemów do których dostęp może być realizowany przy pomocy API są: system operacyjny, baza danych, system interfejsu graficznego. Technologie API odgrywają znaczącą rolę w interoperacyjności systemów geoinformacyjnych, w szczególności, gdy umożliwiają komunikacje pomiędzy różnymi komputerami i jest to między innymi fundament architektury klient-serwer. Praktyczne wykorzystanie API w kodzie programu najczęściej sprowadza się do umieszczania wywołań procedur bibliotecznych w formie zgodnej z użytym językiem programowania.

2. W geomatyce, a w szczególności w specyfikacjach OGC, API odgrywa podstawową rolę w interoperacyjności rozumianej jako współpraca różnych systemów geoinformacyjnych.
W uproszczeniu można przyjąć, że specyfikacje OGC definiują wiele aplikacyjnych interfejsów w postaci zbioru programowych szablonów, które dają możliwość łączenie różnorodnych systemów geoinformacyjnych w sposób ujednolicony i bez konieczności wnikania w szczegóły dotyczące ich wewnętrznej implementacji.

bottom of page