top of page
English
APPLICATION SCHEMA

716

polski
English
polski
SCHEMAT APLIKACYJNY
według normy ISO 19101 schemat pojęciowy dla danych wymaganych w jednej aplikacji lub w większej ich liczbie.

bottom of page