top of page
English
ARITHMETIC MEAN

809

polski
English
polski
ŚREDNIA ARYTMETYCZNA
w statystyce, suma wartości zaobserwowanych w próbce podzielona przez liczbę obserwacji, jest estymatorem nieobciążonym wartości oczekiwanej w populacji.

bottom of page