top of page
English
ARTIFACT

38

polski
English
polski
ARTEFAKT
w informatyce – fragment informacji, który może być użyty lub powstaje w procesie tworzenia oprogramowania.

Artefaktem może być model (patrz: model), opis lub program.

Synonim: twór

bottom of page