top of page
English
ATTRIBUTE DOMAIN

153

polski
English
polski
DZIEDZINA ATRYBUTU
zbiór wszystkich dopuszczalnych wartości danego atrybutu (patrz: atrybut).

bottom of page