top of page
English
ATTRIBUTE VALUE

882

polski
English
polski
WARTOŚĆ ATRYBUTU
wartość, która może być przyporządkowana danemu atrybutowi, należąca do dziedziny tego atrybutu (patrz: dziedzina atrybutu).

bottom of page