top of page
English
AZIMUTH

49

polski
English
polski
AZYMUT
w ujęciu ogólnym, kąt poziomy wyznaczony w punkcie obserwacji i zawarty między kierunkiem północy a kierunkiem punktu celu, liczony od północy w prawo.

Rozróżnia się i odpowiednio definiuje azymuty: geograficzny astronomiczny (patrz: azymut geograficzny astronomiczny), geograficzny geodezyjny (patrz: azymut geograficzny geodezyjny), magnetyczny (patrz: azymut magnetyczny) i topograficzny (patrz: azymut topograficzny).

bottom of page