top of page
English
BACKUP

390

polski
English
polski
KOPIA ZAPASOWA
kopia zainstalowanego oprogramowania lub plików danych, stanowiąca niezbędny element bezpiecznego użytkowania dysków twardych.

bottom of page