top of page
English
BAG

912

polski
English
polski
WIELOZBIÓR
skończona, nieuporządkowana kolekcja powiązanych elementów (obiektów lub wartości), które mogą się powtarzać.

bottom of page