top of page
English
BENCHMARK TEST

828

polski
English
polski
TEST PORÓWNAWCZY
test, któremu poddawane są oferowane systemy komputerowe celem wyboru oferty najlepiej odpowiadającej przyjętym z góry wymaganiom.

bottom of page