top of page
English
BIO-GEOGRAPHICAL REGIONS

891

polski
English
polski
WARUNKI BIOGEOGRAFICZNE
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, obszary o stosunkowo jednorodnych warunkach ekologicznych i o wspólnych cechach.

bottom of page