top of page
English
BIT

63

polski
English
polski
BIT
cyfra w dwójkowym systemie liczbowym, czyli 0 lub 1.

bottom of page