top of page
English
BIT RATE

660

polski
English
polski
PRZEPŁYWNOŚĆ
pojęcie to dotyczy teleinformatyki (patrz: teleinformatyka) i określa natężenie strumienia informacji w danej chwili i w danym punkcie jakiejś linii stanowiącej fragment sieci komputerowej.
Wielkość ta jest mierzona w bitach (patrz: bit) na sekundę (bps) lub w wielokrotnościach tej jednostki, na przykład kb/s, Mb/s lub Gb/s. Przepływność jest często mylona z przepustowością, która jest parametrem określonej linii i nie zmienia się dynamiczne w funkcji czasu.

Nie zupełnie poprawne synonimy: prędkość transmisji i prędkość przesyłu

bottom of page