top of page
English
BLOCK OF PHOTOGRAPHS

65

polski
English
polski
BLOK ZDJĘĆ
w fotogrametrii lotniczej lub satelitarnej, zespół szeregów zdjęć (patrz: szereg zdjęć), charakteryzujący się pokryciem podłużnym (patrz: pokrycie podłużne) i pokryciem poprzecznym (patrz: pokrycie poprzeczne).

bottom of page