top of page
English
BOTTOM-UP PROCESS

642

polski
English
polski
PROCES WSTĘPUJĄCY
proces rozpoczynający się na najniższym a kończący na najwyższym poziomie abstrakcji.

bottom of page