top of page
English
BOUNDARY

256

polski
English
polski
GRANICA
według norm grupy ISO 19100 – zbiór geometrycznych elementów prostych ograniczających przestrzenny zasięg rzeczywistego bytu.
Termin granica jest najczęściej używany w aspekcie geometrycznym i w takim przypadku jest to zbiór punktów lub zbiór obiektów reprezentujących punkty. W innych zagadnieniach, termin ten jest używany jako metafora przedstawiająca przejście pomiędzy rozpatrywanym bytem a resztą dziedziny rozważań.
Ponieważ termin granica ma w geomatyce najczęściej sens geometryczny, dla podkreślenia różnicy wobec sensu topologicznego stosuje się także synonim granica geometryczna (synonim angielski: geometric boundary), a w przypadku granicy topologicznej (patrz: granica topologiczna) stosuje się termin brzeg lub brzeg topologiczny (patrz: brzeg topologiczny).

bottom of page