top of page
English
BUFFERING

77

polski
English
polski
BUFOROWANIE
tworzenie strefy o zadanej szerokości wokół obiektu na płaszczyźnie.

Buforowanie obiektu 0-, 1- i 2-wymiarowego.
bottom of page