top of page
English
BUSINESS PROCESS

640

polski
English
polski
PROCES BIZNESOWY
zbiór powiązanych ze sobą działań, które prowadzą do osiągnięcia przez organizację określonego celu.

bottom of page