top of page
English
CACHE

78

polski
English
polski
CACHE
buforowa pamięć podręczna skracająca czas dostępu do często używanych danych.

bottom of page