top of page
English
CADASTRAL MAP

431

polski
English
polski
MAPA KATASTRALNA
mapa wielkoskalowa, której główną treść stanowią przestrzenne dane katastralne (patrz: dane katastralne); może być prowadzona i użytkowana w postaci analogowej, obecnie jednak coraz częściej jest to mapa cyfrowa.

W katastrze wielozadaniowym treść mapy katastralnej ulega znacznemu rozszerzeniu.

bottom of page