top of page
English
CADASTRAL PARCELS

149

polski
English
polski
DZIAŁKI EWIDENCYJNE
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, ciągłe obszary gruntu, znajdującego się w granicach jednego obrębu ewidencyjnego, jednorodne pod względem prawnym, wydzielone z otoczenia za pomocą linii granicznych.

bottom of page