top of page
English
CARTESIAN COORDINATES

928

polski
English
polski
WSPÓŁRZĘDNE KARTEZJAŃSKIE
współrzędne w kartezjańskim układzie współrzędnych utworzonym przez wzajemnie prostopadłe osie przecinające się w początku układu.

W układzie dwuwymiarowym para współrzędnych określa położenie punktu na płaszczyźnie, w układzie trójwymiarowym trójka współrzędnych określa położenie punktu w przestrzeni trójwymiarowej.

bottom of page