top of page
English
CELLULAR TELEPHONY

819

polski
English
polski
TELEFONIA KOMÓRKOWA
system radiowej łączności publicznej obejmujący:
a) centralę radiotelefoniczną połączoną z centralą sieci telefonii stacjonarnej oraz
b) sieć radiostacji, z których każda obsługuje na swoim obszarze zwanym komórką użytkowników wyposażonych w przenośne aparaty telefoniczne zwane komórkowymi.

Rozwój telefonii komórkowej przebiega od generacji analogowej 1G do generacji cyfrowych 2G, 2G+ i 3G i charakteryzuje się zwiększaniem szybkości i zakresu usług, znacznie już przekraczających przekaz głosu.
Do usług tych należą usługi LBS (patrz: usługi LBS).

Użytkownik U znajduje się w komórce obsługiwanej przez stację S.
Każda ze stacji sieci jest połączona z centralą sieci CK współpracującej z centralą telefonii stacjonarnej CS.
bottom of page