top of page
English
CENTRELINE

413

polski
English
polski
LINIA CENTRALNA
linia reprezentująca drogę, linię kolejową lub inny liniowy obiekt topograficzny.

bottom of page