top of page
English
CHARACTER

978

polski
English
polski
ZNAK
według norm ISO 19100, element zbioru elementów używanego do reprezentowania, organizowania i kontroli danych.

bottom of page