top of page
English
CIVIL LAW

636

polski
English
polski
PRAWO CYWILNE
zespół norm prawnych regulujących stosunki majątkowe między równorzędnymi podmiotami prawa oraz niektóre stosunki osobiste.

bottom of page