top of page
English
CLASS

352

polski
English
polski
KLASA
opis zbioru obiektów (patrz: obiekt), które mają (wspólnie lub oddzielnie) te same atrybuty, operacje, metody i zależności, a także mają to samo znaczenie.
Klasa może używać zbioru interfejsów (patrz: interfejs) do określenia zestawu operacji, który udostępnia swojemu otoczeniu. Termin ten początkowo był stosowany w ogólnej teorii obiektowości i następnie został zastosowany w języku UML, a w konsekwencji również w specyfikacjach OGC i normach grupy ISO 19100. Z tego względu definicja klasy w tych trzech przypadkach jest jednakowa. Klasy są często powiązane ze sobą hierarchicznie poprzez zależności dziedziczenia (patrz: dziedziczenie). Obiekt należący do danej klasy jest nazywany egzemplarzem (patrz: egzemplarz) (lub wystąpieniem) tej klasy

bottom of page