top of page
English
CLIENT-SERVER

364

polski
English
polski
KLIENT-SERWER
rozdzielenie pewnych funkcjonalności w sieci klient-serwer (patrz: sieć klient-serwer).
Serwer zapewnia wykonanie usług dla klientów, którzy mogą komunikować się z serwerem wysyłając żądanie (request). Najczęściej używane serwery to: serwer plików, pocztowy lub www. Z usług jednego serwera (patrz: serwer) może zazwyczaj korzystać wielu klientów. Zdarza się, że jeden klient (patrz: klient) może korzystać jednocześnie z usług wielu serwerów.
Serwer jest pasywny, czeka na żądania od klientów, po otrzymaniu żądania od danego klienta, wykonuje je, a uzyskany wynik odsyła żądającemu.
Klient jest aktywny, wysyła żądanie do serwera zgodnie ze swoimi potrzebami i oczekuje na jego odpowiedź.

bottom of page