top of page
English
CLUSTER

359

polski
English
polski
KLASTER


1) zbiór elementów podobnych lub położonych blisko siebie,
2) w teledetekcji, zbiór pikseli o podobnych charakterystykach, np. spektralnych.

bottom of page