top of page
English
CODE LIST

418

polski
English
polski
LISTA KODOWA
w INSPIRE, oznacza otwarte wyliczenie, które może być rozszerzane.

bottom of page