top of page
English
COLOUR

57

polski
English
polski
BARWA
wrażenie psychofizjologiczne odczuwane za pomocą zmysłu wzroku, które jest wywoływane falami elektromagnetycznymi w zakresie światła widzialnego, tj. w zakresie fal o długości 400-760 nm.

Barwę określa się stosując wybrane charakterystyki, np. charakterystyki HSL: odcień barwy (hue), nasycenie (saturation) i jasność (lightness). Trzema podstawowymi barwami (RGB) są: czerwona (red), zielona (green) i niebieska (blue).

bottom of page