top of page
English
COMPATIBILITY

374

polski
English
polski
KOMPATYBILNOŚĆ
zdolność funkcjonowania w powiązaniu z określonym interfejsem.

bottom of page