top of page
English
COMPLEX SPATIAL OBJECT

501

polski
English
polski
OBIEKT PRZESTRZENNY ZŁOŻONY
obiekt przestrzenny, który zawiera inne obiekty przestrzenne.(patrz: obiekt przestrzenny).

bottom of page