top of page
English
COMPUTER-AIDED DESIGN (CAD)

649

polski
English
polski
PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEROWO
stosowanie systemu komputerowego, wyposażonego w odpowiednie urządzenia graficzne i oprogramowanie typu CAD, do projektowania inżynierskiego oraz do innych zastosowań wiążących się z digitalizacją, przetwarzaniem i sporządzaniem dokumentów graficznych.

bottom of page