top of page
English
COMPUTER ASSISTED CARTOGRAPHY

343

polski
English
polski
KARTOGRAFIA KOMPUTEROWA
stosowanie metod i technik informatycznych do opracowania map oraz wizualizacji danych geograficznych, zwłaszcza w systemach informacji geograficznej.

bottom of page