top of page
English
COMPUTER NETWORK

734

polski
English
polski
SIEĆ KOMPUTEROWA
system obejmujący co najmniej dwa komputery połączone ze sobą w sposób umożliwiający transfer danych między nimi.

Rozróżnia się m.in. sieci:
1) pod względem zasięgu - sieć lokalną, local area network (LAN) i sieć rozległą, wide area network (WAN),
2) pod względem architektury - sieć typu klient-serwer, client-server i sieć komputerów równorzędnych,
3) pod względem topologii - sieci typu gwiazdy, magistrali i pierścienia.

bottom of page