top of page
English
COMPUTER SCIENCE

303

polski
English
polski
INFORMATYKA
dyscyplina naukowo-techniczna zajmująca się przetwarzaniem informacji (patrz: informacja) za pomocą komputerów.

bottom of page