top of page
English
CONCEPTUAL MODEL

461

polski
English
polski
MODEL POJĘCIOWY
model, który definiuje pojęcia w przestrzeni rozważań (patrz: przestrzeń rozważań).

bottom of page