top of page
English
CONCRETE CLASS

357

polski
English
polski
KLASA KONKRETNA
klasa, która dla określonego dla niej znaczenia ma zdefiniowany niezbędny zestaw atrybutów i operacji i w rezultacie może posiadać egzemplarze (patrz: egzemplarz) (wystąpienia).
Jej przeciwieństwem jest klasa abstrakcyjna (patrz: klasa abstrakcyjna).

bottom of page