top of page
English
CONDOMINIUM

384

polski
English
polski
KONDOMINIUM
w specyfikacjach danych INSPIRE, obszar administrowany przez więcej niż jedno państwo.

bottom of page