top of page
English
CONNECTED NODE

901

polski
English
polski
WĘZEŁ POŁĄCZONY
w specyfikacjach OGC i w normach grupy ISO 19100 – węzeł (patrz: węzeł), który ogranicza jedną lub wiele krawędzi, czyli jest ich początkiem lub końcem.

Porównaj: węzeł izolowany (patrz: węzeł izolowany)

bottom of page