top of page
English
CONTOUR

881

polski
English
polski
WARSTWICA
linia, która jest miejscem geometrycznym punktów o tej samej wysokości.

bottom of page