top of page
English
CONVERGENCE OF MERIDIANS

959

polski
English
polski
ZBIEŻNOŚĆ POŁUDNIKÓW
kąt zawarty między osią X układu współrzędnych na płaszczyźnie a kierunkiem południka geodezyjnego w danym punkcie.

bottom of page