top of page
English
COORDINATE SYSTEM

851

polski
English
polski
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH
według norm ISO 19100, zbiór reguł matematycznych opisujących sposób przypisania współrzędnych do punktów.

bottom of page