top of page
English
COVERAGE DOMAIN MODEL

156

polski
English
polski
DZIEDZINOWY MODEL POKRYCIA
w specyfikacjach OGC – model definiujący specyficzne dla danej dziedziny typy pokryć jako wyróżnień (features) i zgodny z ogólnym modelem pokrycia (patrz: model pokrycia)

bottom of page