top of page
English
CROWDSOURCING

1017

polski
English
polski
CROWDSOURCING
Wykonywanie zadań, w tym pozyskiwanie wiedzy, przy udziale lub pomocy osób fizycznych lub organizacji (najczęściej organizacji pozarządowych) na podstawie publicznego zaproszenia, najczęściej przez internet (patrz: VGI).

JG

Luty 2018

bottom of page