top of page
English
CURSOR

406

polski
English
polski
KURSOR

1) urządzenie wskazujące ustawiane na punkty lub wodzone po liniach digitalizowanego dokumentu graficznego,
2) przesuwalny symbol na ekranie wskazujący pozycję związaną z wykonywanym działaniem.

bottom of page