top of page
English
CURVE SEGMENT

718

polski
English
polski
SEGMENT KRZYWEJ
według norm ISO 19100, 1-wymiarowy obiekt geometryczny służący do reprezentowania ciągłego fragmentu krzywej, wykorzystujący homogeniczną interpolację i metody definicji.

bottom of page